Houtfederatie opgericht

Houtfederatie opgericht

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering 22 maart 2017 van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) stemden de leden in met het oprichten van de Houtfederatie.

Houtfederatie een feit; leden NBvT en VVNH stemmen in

Bundeling krachten

Hiermee is de belangrijkste eerste stap voor het bundelen van de krachten van de Nederlandse houtsector gezet. Behartigt de federatie in eerste instantie de houtbelangen van de initiatiefnemers, men wil in de toekomst de slagkracht van de gehele houtsector benutten om de kansen die de biobased-economie de sector biedt optimaal te benutten.
De afgelopen maanden hebben de beide besturen, begeleid door het bureau Berenschot, het businessplan voor de federatie opgesteld. Met de goedkeuring van de leden wordt het nu geïmplementeerd.

Doelen

Wat wil men bereiken?
• 5% meer hout in de bouw in 2020, duurzaam geproduceerd hout de norm in Nederland in 2020.
• De federatie wil hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten in Nederland zijn.
• Ondernemingen vertegenwoordigd door de federatie moeten beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel met de juiste vakkennis.
• In 2020 zijn veiligheid, gezondheid en welzijn in de bedrijfstak verder versterkt.

‘We hebben het tij mee. Hernieuwbare grondstoffen en hout en houtproducten in het bijzonder hebben de toekomst. Of het nu gaat over het bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering of over het circulair maken van de economie, de houtsector levert met haar producten een belangrijke bijdrage’, zegt Wirt Groen, voorzitter VVNH.

‘Met het eerder ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout tijdens de Nationale klimaattop op 26 oktober en het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord op 24 januari jongstleden. hebben we een goede basis voor het uitvoeren van het federatiebeleid gelegd’, aldus Marco Wijma, voorzitter NBvT.

Bevorderen duurzaam bosbeheer

Voorafgaand aan de gezamenlijke ledenvergadering werd ook nog eens het convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ door Minister Ploumen en 24 partners, waaronder verschillende brancheorganisaties in de hout en bouwsector, NGO’s, vakbonden en kennisinstellingen, ondertekend.

‘Een prachtige aanvulling op de reeds ingezette en breed gedragen beleidslijnen, waarmee we benadrukken dat we het als houtvak samen willen én gaan doen. We nodigen de collega-brancheorganisaties in de houtsector dan ook uit om zich bij de federatie aan te sluiten, de krachten te bundelen en de kansen die de biobased-economy de houtsector biedt samen te verzilveren’ besluiten de beide voorzitters.

De VVNH en de NBvT zijn de representatieve brancheorganisaties van de importerende en distribuerende houthandel en van de timmerindustrie in Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger