Webinar Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Webinar Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

De vereniging voor woningcorperaties Aedes organiseert samen met het Lenteakkoord 2.0 een webinar over Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Het webinar wordt komende maandag 29 januari gehouden.

“Het Rijk wil de MPG norm voor alle nieuwbouwwoningen aanscherpen van 0,8 naar 0,5 op 1 januari 2025”

Aedes geeft aan dat het webinar MPG interessant is voor projectontwikkelaars, projectleiders voor nieuwbouw, directeuren vastgoed, strategen en duurzaamheidsadviseurs.

MPG reeks

Men organiseert het webinar samen met het Lente Akkoord 2.0. Kennis en ervaring van koplopers in circulair en conceptueel bouwen wordt gedeeld. Het webinar is onderdeel van een reeks waarin Aedes zegt corporaties te gaan ondersteunen rond de MPG uitdagingen.

Gevolgen

Circulairiteit en hergebruik is steeds belangrijker. Ook voor woningcorporaties. Het Rijk wil de norm voor alle nieuwbouwwoningen aanscherpen van 0,8 naar 0,5 op 1 januari 2025. Deze norm heet de Milieu Prestatie Gebouw (MPG). De aanscherping kan grote gevolgen hebben voor nieuwbouwprojecten die nu worden ontwikkeld, zo bericht ook Aedes.

Inhoud webinar

“Hoe kun je praktisch een MPG van 0,5 halen in jouw project? Deze vraag staat centraal. Tijdens het webinar verteld men wat de MPG is en hoe deze berekend kan worden. Ook worden de resultaten uit het onderzoek van het Lenteakkoord 2.0 over woningbouw met een lage MPG gedeeld. In dat onderzoek zijn gerealiseerde projecten met circulaire maatregelen geanalyseerd”.

“Ook worden de maatregelen gedeeld, die corporaties kunnen inzetten om de MPG van nieuwbouwprojecten effectief en betaalbaar te verlagen. We gaan in op een praktijkvoorbeeld voor nieuwbouw met een lage MPG-score. Welke circulaire maatregelen hebben zij toegepast om een betere MPG-score te halen?”, bericht Aedes.

Inschrijven

Val je binnen de doelgroep? Aanmelden voor het (gratis) webinar kan hier.

MPG?

De Milieu Prestatie Gebouwen is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen, die groter zijn dan 100 vierkante meter en om nieuwbouwwoningen.

Webinar Milieu Prestatie Gebouwen. Zie ook:
Losmaakbaarheid rekentool als hulpmiddel naar meer circulariteit.
Is de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) dé duurzaamheidsmaatstaf?

Advertisment ad adsense adlogger