Update Kleintje Hybride Warmtepompen

Update Kleintje Hybride Warmtepompen. Beeld-ISSO

De vraag naar warmtepompen neemt toe. Vaak wordt een warmtepomp naast de cv-ketel geïnstalleerd. Wie een dergelijk hybride warmtepompsysteem wil realiseren, kan gebruik maken van het geactualiseerde kennismodule ‘Kleintje Hybride warmtepompen in woningen’ van ISSO.

“Hoe een dergelijke hybride installatie wordt ontworpen, gerealiseerd, beheerd en onderhouden, is terug te vinden in het ISSO-kleintje”

Kleintje Hybride warmtepompen

Kleintje Hybride warmtepompen in woningen, biedt de professional de informatie voor het selecteren, het ontwerpen, de uitvoering, de oplevering en het beheer van een elektrische warmtepomp. Daarbij gaat het in hoofdzaak om warmtepompsystemen met lucht als energiebron. Deze hybride lucht/water-warmtepompen zijn geschikt voor het verwarmen van een woning. In sommige gevallen leveren ze ook warm tapwater en ook koeling van de woning. De eerste versie van de nu herziene uitgave verscheen in 2021.

Bestaande woningen

Hybride warmtepompsystemen worden hoofdzakelijk toegepast in bestaande woningen met een lage- en middentemperatuurafgiftesysteem. Soms gebeurt dit ook in de combinatie met verwarming op hogere temperaturen. In dat geval is de combinatie met een cv-toestel noodzakelijk. Dat toestel neemt dan de piekvraag en de hogere temperaturen voor zijn rekening.

Nu de overheid van plan is om vanaf 2026 een rendementseis te stellen die de cv-ketel niet zelfstandig kan behalen, komt het in de meeste gevallen neer op het bijplaatsen van een warmtepomp. Hoe een dergelijke hybride installatie wordt ontworpen, gerealiseerd, beheerd en onderhouden, is terug te vinden in het ISSO-kleintje.

Inhoud

Het ‘kleintje’ biedt van programmafase tot en met de beheerfase, de benodigde informatie en kennis. Het uitschrijven van een aanbesteding komt aan de orde. Maar ook ontwerpers, die onder meer de dimensionering of de inpassing in een bestaand cv-systeem willen uitwerken, vinden essentiële informatie in het kleintje. Daarnaast kunnen werkvoorbereiders de kennis gebruiken om het gewenste product en de capaciteit te selecteren of een bestek op te stellen.

De feitelijke realisatie van een project komt ook aan bod. Dat traject wordt ondersteund met veel tips en trucs, een checklists en informatie over in bedrijf stellen en waterzijdig inregelen. Tot slot is er een hoofdstuk over de beheerfase waarin onderhoud en monitoring een belangrijke rol spelen.

Checklist

er is tevens een checklist opgenomen. Deze toont de belangrijke aandachtspunten voor het advies en/of offerte van een (hybride) warmtepompsysteem. Daarbij gaat het zowel om de bouwkundige als de installatietechnische eisen en werkzaamheden.

Meer informatie over het kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ is hier te vinden.

Zie ook:
210 miljoen extra ISDE subsidie voor o.a. isolatie en warmtepompen.
Duurzame verandering met warmtepompinstallatie in commerciële gebouwen.

Advertisment ad adsense adlogger