Duurzame verandering met warmtepompinstallatie in commerciële gebouwen

Duurzame verandering met warmtepompinstallatie in industriële en commerciële gebouwen. Beeld Johnson Controls.

Gebouwen veroorzaken bijna 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Des te belangrijker het koolstofvrij maken van gebouwen is, want alleen zo kunnen we de planeet duurzamer maken. Een van de belangrijkste drijfveren voor het bereiken van CO2-neutraliteit is elektrificatie, oftewel het vervangen van technologieën of processen die fossiele brandstoffen gebruiken door technologie die wordt aangedreven door duurzame elektriciteit. Een voorbeeld hiervan is warmtepomptechnologie. In dit artikel meer over het aansturen op duurzame verandering met een warmtepompinstallatie in industriële en commerciële gebouwen.

De warmtepomp is sinds 2022 ongekend populair als het gaat om verduurzaming van gebouwen en hebben een cruciale rol in het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Zo ondersteunen ze zowel bij het verwarmen als koelen van gebouwen. En ze dragen bij aan industriële processen. Met de recordtemperaturen van de afgelopen tijd, zijn energie-efficiëntie en het opwekken van duurzame energie belangrijker dan ooit en cruciaal voor de transformatie van commercieel en industrieel vastgoed.

Warmtepomp draagt bij aan circulaire economie

Industriële warmte is volgens het IEA goed voor twee derde van de industriële energievraag en bijna één vijfde van het wereldwijde energieverbruik. Elektrificatie is een veelbelovende en haalbare oplossing voor het verduurzamen van de warmtebehoefte en biedt, in combinatie met duurzame energie, mogelijkheden om koolstofarme of –vrije verwarming te realiseren.

Efficiëntie warmtepompinstallatie

Warmtepompen kunnen één eenheid elektrische energie opnemen en drie tot acht keer die hoeveelheid energie leveren voor verwarming of koeling. Hierdoor bieden ze ongeëvenaarde efficiëntie. Daarnaast zijn ze bijzonder geschikt om elektriciteit om te zetten in warmte, waardoor de totale kosten uiteindelijk veel lager worden en de afstoot tegelijkertijd afneemt. In Nederland neemt de vraag naar warmtepompen en de beweging naar verplichte installatie van warmtepompen als vervanging van centrale boilers sterk toe. Dit geldt voor zowel industrieel als commercieel vastgoed.

Warmtepompen halen de warmte vanuit verschillende (lokale) bronnen. Dit doen ze ook bij zeer lage temperaturen, waardoor er minder afvalwarmte ontstaat. Dit draagt weer bij aan het vergroten van de algehele energie-efficiëntie, -zekerheid en betrouwbaarheid. De thermische energiebronnen omvatten afvalwarmte van rioolwater, industriële processen, elektriciteitsproductie, restwarmte uit koeling van bijvoorbeeld datacenters en nog veel meer. Het hergebruik van deze warmte is de sleutel tot de groene energietransitie in Europa.

Opkomende technologie stimuleert verandering

Naarmate technologie en de maatregelen vanuit de overheid zich ontwikkelen, neemt ook de vraag naar warmtepompen in commerciële en industriële gebouwen toe. Hierdoor kunnen bestaande systemen snel omschakelen naar systemen die gebruikmaken van warmtepomptechnologie.

Een andere belangrijke bouwsteen voor het bereiken van net zero is digitalisering. Het verbinden van systemen met een centraal platform zoals Johnson Controls OpenBlue, ondersteunt bedrijven bij het optimaliseren van de efficiëntie en prestaties van hun warmtepomp. Dit is mogelijk dankzij real-time gegevens en inzichten die helpen bij het minimaliseren van kosten. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt ook een rol bij voorspellende analyses.

Hoe meer de technologie verbonden is met andere systemen in het gebouw, hoe groter het potentieel is voor gegevens en inzichten om de algehele prestaties van warmtepompen te laten zien, stilstand te helpen verminderen, de levensduur van de warmtepomp te maximaliseren en in het algemeen de duurzaamheid en energiebesparing in een gebouw te verbeteren.

Commerciële toepassingen

Hoewel de initiële kosten voor een hybride of elektrische warmtepomp hoger kunnen zijn dan dat van de huidige systemen, wegen de algemene voordelen zwaarder. De terugverdientijd van een warmtepomp is vaak minder dan vijf jaar. Daarnaast worden warmtepompen ook gebruikt om inkomsten te genereren door overtollige warmte te verkopen aan andere bedrijven die warmte nodig hebben.

Restwarmte uit afvalwater

Johnson Controls realiseerde onlangs een project met HAMBURG WASSER (Hamburg Water) en Hamburg Energiewerke (Hamburg Energie), waarbij het bedrijf de Dradenau-locatie van de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie van Hamburg uitrust met een nieuw warmtepompsysteem dat jaarlijks ongeveer 66.000 ton CO2 bespaart. De warmtepompinstallatie onttrekt warmte van het behandelde afvalwater dat de fabriek iedere dag verlaat en voert dit terug naar het centrale stadsverwarmingssysteem van Hamburg Energie, onderdeel van het Energiepark Hafen (het havenenergiepark van de stad) verwarmingsnetwerk. Het project is een van de eerste grootschalige warmtepompprojecten in Duitsland.

Grootschalige warmtepomptechnologie

Deskundigen zien de inzet van grootschalige warmtepomptechnologie als de beste manier om steden van goedkopere, duurzamere en klimaatvriendelijkere thermische energie te voorzien. En aangezien de wereld tegen 2030 de uitstoot met bijna de helft moet verminderen om de opwarming van de aarde met anderhalve graad te beperken, is de inzet van warmtepompen als een tastbare manier om het energieverbruik te verduurzamen, zeker het overwegen waard.

Auteur: Daniela Pandrea, General Manager Benelux & Nordics, General Manager for EMEALA Sustainable Infrastructure bij Johnson Controls.
Beeld: Johnson Controls.

Aansturen op duurzame verandering met warmtepompinstallatie in Nederlandse industriële en commerciële gebouwen. Lees ook:
OpenBlue Innovation Center in Rotterdam.
Johnson Controls breidt aanbod uit met hoge temperatuur warmtepompen.
Technologie vormt de basis voor verduurzaming gebouwen.

Advertisment ad adsense adlogger