250 miljoen extra steun voor kleine waterstofprojecten

250 miljoen extra steun voor kleine waterstofprojecten

Er komt een extra subsidieregeling voor kleinere waterstofprojecten waarbij via elektrolyse waterstof met duurzame energie wordt geproduceerd. Het gebruik van waterstof als brandstof in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas, diesel en benzine, blijft onderwerp van controverse en discussie. Binnen de klimaatdoelstellingen en nu de aardgaswinning in Groningen wordt gestaakt is er extra behoefte aan alternatieven zoals waterstof. Bovendien is het een manier om overschotten van duurzame energie op te slaan.

“Meerdere kleine waterstofprojecten worden ondersteund om extra ervaring en kennis met elektrolyse op te doen”

Groene waterstofprojecten

Het bedrag van bijna 250 miljoen euro moet zorgen voor 100 megawatt aan elektrolysecapaciteit. Het kabinet hoopt met dit geld enkele kleinere projecten te helpen realiseren door het hele land, zodat meerdere bedrijven en lokale overheden ervaring op kunnen doen met elektrolyse.

Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland, wil het kabinet dat zoveel mogelijk partijen ervaring opdoen met elektrolyse (het proces om waterstof te maken). Om dit te realiseren wil het kabinet dat meerdere projecten gebruik kunnen maken van het beschikbare budget. Daarom komen alleen projecten tot 50 megawatt in aanmerking.

Op die manier wordt kennis breed verspreid en kunnen lessen met onder meer de technologie en de vergunningsprocedures zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten.

Elektrolyse met elektriciteit geproduceerd door wind- of zonneparken

Voor deze subsidieregeling komen alle soorten kleinere projecten in aanmerking, zolang ze gebruik maken van elektriciteit geproduceerd door wind- of zonneparken. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld waterstof leveren aan lokale gebruikers, zoals tankstations, kleine industriƫle bedrijven, boerenbedrijven of woningen.
Ook kunnen bedrijven met deze projecten netcongestie helpen voorkomen en de waterstof gebruiken om overschotten van duurzame energie lokaal op te slaan voor een later moment.

Boost

“We zetten flinke stappen om de grote waterstofambities in Nederland waar te maken. Ik ben heel blij dat we nu ook kleinere waterstofprojecten kunnen ondersteunen. Dat moet de kennis en ervaring met waterstofproductie in Nederland een flinke boost geven”, bericht klimaatminister Rob Jetten.

Aanvragen subsidie waterstofprojecten

De winnende partijen krijgen een vergoeding om het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof te dichten, de zogenaamde onrendabele top.

Vanaf eind november kunnen projecten de subsidie aanvragen (OWE) bij de RVO. Begin 2024 worden de winnaars bekend. Om ervoor te zorgen dat de projecten snel worden gerealiseerd, is een van de eisen van de subsidie dat de projecten binnen vier jaar worden afgerond. Bedrijven hebben dus tot 2028 om hun elektrolyseproject te realiseren.

Afspraken in Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit heeft.

Voor grotere waterstofprojecten bestaan al subsidieregelingen zoals de IPCEI of SDE++. Naast de 250 miljoen voor kleine projecten, wordt voor grote waterstofprojecten in het voorjaar van 2024 een tender opengesteld met een budget van 1 miljard euro. Hierover volgt de komende maanden meer informatie.

250 miljoen extra subsidie voor kleine waterstofprojecten. Lees ook:
125 miljoen om ondernemers overstap naar waterstof te laten maken.
Landelijke waterstofnetwerk wordt door Koning opgestart.
Testcentrum voor waterstoftoepassingen in Deventer.

Advertisment ad adsense adlogger