Paleis van Justitie Den Haag verbouwd door consortium

Paleis van Justitie Den Haag duurzaam verbouwd

Consortium PvJ, bestaande uit Barcode Architects, HUB Architects, ingenieursbureau ABT en landschapsarchitect Karres en Brands gaan aan de slag met de duurzame verbouwing van het Paleis van Justitie Den Haag.

“Het nieuwe Paleis van Justitie nodigt uit en stelt gerust”

Eigentijds gebouwcomplex

“Het gebouwensemble functioneert optimaal voor de gebruikers en toont zich zichtbaar en transparant naar stad en samenleving. Door hergebruik van materialen en inbreng van architectonische en technische innovaties ontstaat een eigentijds gebouwcomplex: gezond, functioneel, ecologisch en maatschappelijk inclusief”, zo bericht het consortium PvJ.

Opgave

De opgave van het Rijksvastgoedbedrijf is ambitieus, grootschalig en complex. “Ontwerp een 21ste-eeuws publiek gebouw qua uitstraling, functionaliteiten en techniek, met een architectonische uitstraling die past bij het karakter van de hedendaagse rechtspraak.”

“Waarborg tegelijkertijd de cultuurhistorische waarden, het oorspronkelijke ontwerp van Sevenhuijsen en zorg voor de continuïteit van zittingen in de uitvoeringsfase. Een gebouw dat een uitnodigende, open en veilige omgeving biedt voor medewerkers en rechtzoekenden.”

Lees verder onder de afbeelding.

Paleis van Justitie Den Haag duurzaam verbouwd

Inpassen

Koen Drossaert van HUB: “We zijn zeer blij en vereerd met deze opdracht die kenmerkend is voor het nieuwe bouwen. Een belangrijke ontwerpopgave voor ons was het bestaande gebouwcomplex opnieuw in te passen in de context en het Paleis van Justitie te adresseren in de stad.”

“We herstellen in ons ontwerp daartoe de oorspronkelijke alzijdigheid van Sevenhuijsen voor de laagbouw. Dit bouwdeel wordt losgeknipt van de uitbreiding van de jaren negentig. Zo worden de afzonderlijke bouwdelen herkenbaar. Vervolgens voegt het ontwerp aan de verschillende stedelijke zijden iets toe. Beide gebouwen van het ensemble krijgen een entree van allure aan het vernieuwde voorplein aan de Prins Clauslaan.”

Duurzaam verbouwd

Vanuit de visie ‘mens en natuur in het centrum van het ontwerp’ richt het team zich op ontwerpen met zoveel mogelijk aanwezige middelen, bestaande materialen en met zo min mogelijk eindige materialen en energie. Het beoogde resultaat is een gezonder, natuurlijker en daardoor beter functionerend en toekomstbestendiger gebouw.

Koppelstuk

Caro van de Venne van Barcode: “Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontwerpingreep van het koppelstuk op de laagbouw. Op het dak van de laagbouw voegen we een nieuwe rondgang toe die alles met elkaar in relatie brengt. Door het realiseren van een korte, heldere route van de kantoren in de hoogbouw naar de rechtszalen en functies in de laagbouw, neemt de gebruikswaarde voor de bewoners toe.”

Het koppelstuk is ontworpen als een door zuilengalerijen omgeven buitenruimte. Het dakvlak van de laagbouw wordt daardoor bruikbaar op een veilige en beschutte manier. De bewoners krijgen een heel bijzondere ontmoetingsruimte op het dak. Bovendien gedijen de planten beter in dit gunstige klimaat zodat het geheel kan uitgroeien tot een uitbundige, groene daktuin.”

Lees verder onder de afbeelding.

Paleis van Justitie Den Haag duurzaam verbouwd

Nieuwe bouwen

Nico Wevers van ABT: “Leidend thema in het ontwerp en de procesaanpak is het ‘nieuwe bouwen’. Bouwen met hetgeen voorhanden is, om zo CO2-emissies en maatschappelijke levensduur-kosten te minimaliseren en gezondheid, functionaliteit en flexibiliteit te maximaliseren.”

Het Rijksvastgoedbedrijf wil in 2030 het vastgoedbeheer en de aanbestedingen geheel circulair uitvoeren en voor de gehele vastgoedvoorraad in 2050. Binnen die ambitie past deze grootschalige en complexe vernieuwbouw van het Paleis van Justitie.

Paleis van Justitie Den Haag duurzaam verbouwd door consortium PvJ.

Advertisment ad adsense adlogger