Geen bezwaren meer tegen verbreding A2 Het Vonderen–Kerensheide

Geen bezwaren meer tegen wegverbreding A2 Het Vonderen–Kerensheide

De wegverbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide gaat door. Nagenoeg alle bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. De realisatie van de verbreding A2 gaat volgens planning in 2022 van start en wordt uiterlijk 2027 opgeleverd.

“Behalve een wegverbreding komen er drie grote faunapassages: twee onder de weg en één onder het Julianakanaal”

De Raad van State bepaalde wel dat langs de laatste 150 meter van het geluidscherm bij Echt bomen moeten worden aangeplant. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het verbeteren van de bereikbaarheid in Midden-Limburg is van groot belang voor iedereen die hier werkt en woont. Minder files, minder sluipverkeer; dit stukje Nederland wordt veiliger en beter bereikbaar en dat is winst.”

Verbreding

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2×2 met spitsstroken, naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2.

Elf viaducten en onderdoorgangen worden vernieuwd, vier viaducten blijven behouden en één viaduct en onderdoorgang komen te vervallen.

Passages

Er komen drie grote faunapassages: twee onder de weg en één onder het Julianakanaal. Daarnaast komt er een parkway: een vijftien meter brede groenzone aan weerszijden van de A2. Bomen en struikgewas zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap.

Met een verbrede A2 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid, wordt het verkeersaanbod beter opgevangen, neemt sluipverkeer af en wordt de economische ontwikkeling van Limburg gestimuleerd.

Beroepsprocedure

Op 9 december 2019 ondertekende minister Van Nieuwenhuizen dit tracébesluit. Hierin waren diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit, waaronder een drie meter hoog geluidsscherm ter hoogte van de Loperweg te Echt, een twee meter hoog en bijna twee kilometer lang geluidscherm voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar. Viaduct Gebroek wordt herbouwd als verbinding voor fietsers, voetgangers en overig gemotoriseerd verkeer met een beperkte snelheid.

Lees ook: Nieuwe N200 tussen Amsterdam en Halfweg is succesvol afgerond

Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock

Advertisment ad adsense adlogger