CO2 coaches voor corporaties

CO2-Coaches voor corporaties

Het uitwerken van duurzaamheidsbeleid wordt eenvoudiger voor corporaties. Zij kunnen CO2 coaches inschakelen. De eerste vrijwillige CO2 coaches zijn vanaf nu beschikbaar via het door Aedes gestarte initiatief.

Elf corporatie-experts in duurzaamheid volgden eind 2017 de training tot CO2 coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties kunnen hun hulp inroepen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

CO2 coaches – Corporaties hoeven nu geen dure externe partij in te huren voor advies

Wat doet een CO2 coach?

De CO2 coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2 coach zijn bijvoorbeeld:
Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 in concrete plannen? Met welke partijen in onze regio kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we duurzame investeringen het beste plannen? Welke investeringen doen we bijvoorbeeld nu, welke later? Door gebruik te maken van CO2 coaches van collega-corporaties, hoeven corporaties geen dure externe partij in te huren voor advies.

Veel corporaties willen extra inzetten op de verduurzaming van hun woningen. In de Aedes-Woonagenda hebben woningcorporaties de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Om dit te halen helpt het als corporaties onderling samenwerken.

Vliegende brigade

Sommige corporaties hebben op het gebied van duurzaamheid veel kennis in huis en delen die graag met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit CO2 coaches die andere corporaties ondersteunen. Dit is een onderdeel van de vernieuwingsagenda.

Waar vind ik een coach?

Aedes koppelt een beschikbare CO2-coach aan een corporatie en vervolgens neemt de CO2-coach contact met de corporatie op. Bekijk het overzicht van getrainde CO2 coaches.

Meer informatie via Aedes

Advertisment ad adsense adlogger