Onderzoek: Gekte woningmarkt houdt aan

Het Nieuwe Collectief

Acht op de tien starters willen graag wonen in stadscentra, maar kunnen dat niet door het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen. Om toch een woning te bemachtigen slaan steeds meer starters de handen ineen, en kopen zij samen met vrienden of bekenden. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3.600 Nederlanders van Het Nieuwe Collectief.

Trend: starters kopen samen stadswoningen, aldus onderzoek Maurice de Hond

Centrum?

52% van de jongeren wil het liefst een woning kopen in het centrum, maar 28% denkt die woondroom ook te kunnen realiseren. De belangrijkste oorzaak: de enorme vraag naar koopwoningen in stadscentra. Om toch een woning te krijgen, groeit de interesse onder starters om samen woningen te kopen of te ontwikkelen. Samen met vrienden en goede bekenden worden woningen gekocht in en rondom de centra van grote steden als Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Driekwart van de mensen tot 35 jaar overweegt de handen ineen te slaan en met bekenden naastgelegen woningen te kopen, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Maurice de Hond. Het lijkt erop dat dit d woontrend wordt van 2018.

Binding

Niet alleen de woningnood maakt dat starters steeds vaker de handen ineen slaan. Millennials hebben ook een grote behoefte om in de buurt van vrienden of bekenden te wonen. Bijna een op de drie starters zou het liefst naast vrienden of goede bekenden willen wonen. Recent onderzoek van het CBSbevestigt dat een sterke binding met de woonomgeving van grote invloed is op het welbevinden van mensen.
Van de bewoners die een sterke binding met de buurt ervaren, is 97% tevreden met zijn of haar leven. Bij mensen die weinig binding met de buurt ervaren is dit 69%.

Onderzoek: Gekte woningmarkt houdt aan

Met vrienden kopen

Erik Gathier van ERA Contour: Veel starters willen wonen in de buurt van vrienden en goede bekenden. Nieuw is dat in de buurt wonen van plaats maakt voor wonen naast. Het onderzoek bevestigt wat wij al langer merken: er is grote interesse vanuit starters om samen op te trekken. Samen een aantal woningen tegelijk kopen met vrienden of goede bekenden is d woningtrend van dit moment.
Ieder heeft daarbij een eigen woning, maar is ook elkaars buurman of buurvrouw. Bovendien biedt deze trend gemeenten de kans om steden betaalbaar te houden voor starters.

Populair?

Mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe staan het minst te trappelen om in stadscentra te wonen. En op de drie wil dit liefst niet. Buiten de noordelijke provincies is wonen in het stadscentrum in heel Nederland populair. Op de vraag wie men het liefst als buurman of buurvrouw heeft, valt op dat mensen die wonen in de grote steden het liefst naast vrienden of goede bekenden zouden wonen. Daarbuiten heeft men het liefst onbekenden als buur. Familieleden zijn niet populair als buren; gemiddeld woont slechts 4% van de mensen graag naast ouders of een broer of zus. Er is echter n uitzondering, en dat is de groeiende groep 55-plussers. Zij wonen juist wel graag naast een familielid.

Het Nieuwe Collectief

Het Nieuwe Collectief maakt het wonen in stadscentra weer mogelijk voor starters. Door samen met vrienden of bekenden woningen te ontwikkelen en kopen komen koopwoningen in de stad weer binnen handbereik, ook voor starters op de woningmarkt. Het helpt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en te begeleiden bij projectontwikkeling, ontwerp en aankoop van woningen in stadscentra. Het is een startup, onder de vlag van TBI-onderneming ERA Contour.

Advertisment ad adsense adlogger