Instructieboek installatie warmtepompen geactualiseerd

Instructieboek installatie warmtepompen geactualiseerd

Met het vernieuwde Instructieboek Warmtepompen hebben ontwerpers, projectleiders en adviseurs een naslagwerk dat hen de informatie biedt die ze nodig hebben bij de installatie van de warmtepomp. De inhoud focust zich op het toepassen van kleine individuele warmtepompen in woningen met een individueel gesloten bronsysteem.

“Of installaties ook daadwerkelijk voor substantiĆ«le energiebesparingen zorgen, is mede afhankelijk van de inpassing van warmtepompen in de woningen en de aansluiting op het afgiftesysteem”

Stap voor stap

Het instructieboek sluit aan bij de eerdere informatie die in ISSO-publicatie 72 te vinden is. Het boek neemt de gebruiker op een toegankelijke wijze, stap voor stap mee in het ontwerpen, selecteren en inpassen van warmtepompen voor de individuele woningbouw.

De inhoud van dit instructieboek kwam vooral tot stand op basis van ervaringen uit gerealiseerde warmtepompprojecten, beschikbare normen en ISSO-publicaties. De uitgave is tevens geschikt voor het gebruik bij opleidingen.

Instructieboek en energiebesparing

Uiteindelijk hangt een succesvolle installatie en werking van een warmtepompsysteem in hoge mate af van het ontwerp dat de uitvoerders krijgen aangeleverd. Of de installatie echt voor een substantiƫle energiebesparing zorgt, ligt zeker ook aan de inpassing van een warmtepompsysteem in een woning en de aansluiting op het afgiftesysteem.

Die cruciale voorwaarden komen in het Instructieboek warmtepompen naar voren. Ook zaken als het benutten van passieve koeling van een warmtepomp met een bodembron en de mogelijkheden en randvoorwaarden om met een warmtepomp warm tapwater op te wekken, komen aan bod.

‘Kleintje Water’ sluit mede aan bij het instructieboek. Het richt zich op alle werkzaamheden die nodig zijn voor het adviseren, realiseren en onderhouden van sanitaire installaties, waaronder tapwatergebruik in combinatie met een warmtepomp.

Bron en beeld: ISSO, de open kennisclub voor de bouw- en installatietechniek.

Instructieboek installatie warmtepompen geactualiseerd. Lees ook:
170.000 warmtepompen te plaatsen in 2023.
Warmtepomp en milieubelasting.
210 miljoen extra ISDE subsidie voor o.a. isolatie en warmtepompen.

Advertisment ad adsense adlogger