Regio Utrecht actief in omgang met klimaatsveranderingen

Regio-Utrecht-actief-in-omgang-met-klimaatsveranderingen

De Coalitie Ruimtelijke Adaptatie heeft in de regio Utrecht het online magazine ‘Het slimme klimaat’ gepresenteerd.

Voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat is een lange termijn-uitdaging

In magazine ‘Het slimme klimaat’ is te lezen hoe de regio Utrecht omgaat met o.a. wateroverlast, droogte en hitte. Aanpassen aan en inpassen van klimaatverandering in de regio Utrecht vraagt om samenwerking tussen de overheid, burgers, bedrijfsleven en de wetenschap. Daartoe is de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie ontstaan.

Veel kennis

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “in Utrecht is veel kennis van klimaat beschikbaar. Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt hoe wij hier gezamenlijk met klimaatadaptatie omgaan. Via het online magazine kunnen wij deze kennis eenvoudig delen met anderen.”

Eerste stappen

De eerste stappen om in te spelen op klimaatveranderingen zijn in de regio Utrecht al genomen. Die kennis moet op regionaal, nationaal en internationaal niveau gedeeld worden. Hierdoor kan er slim worden ingespeeld op de veranderingen. Dan kunnen er daadwerkelijk stappen worden gezet.

Plannen en projecten

Namens de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie reageert De heer Jansen op de Haar (dagelijks bestuur HDSR): “Voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat is een lange termijn uitdaging voor iedereen.

Het biedt de kans om stappen te nemen richting een betere woonomgeving. In de regio Utrecht liggen plannen en uitgevoerde projecten dicht bij elkaar. Plannen en projecten die wereldwijd een issue zijn, zoals bodemdaling en wateroverlast.”

Met die kennis in de regio is deze regio een  geschikte vestigingslocatie voor het nieuwe klimaatinstituut (GCECA). Op 1 september jongstleden is daarom het bid voor het klimaatinstituut ingeleverd.

De Ruimtelijke Adaptatie Coalitie Regio Utrecht bestaat uit de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden. Verder doet het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mee, de provincie Utrecht en de veiligheidsregio Utrecht.

Online magazine “Het slimme klimaat”

Advertisment ad adsense adlogger