Windpark Noordoostpolder heeft 263.000 meter nieuwe stroomkabel

Windpark-Noordoostpolder heeft 263.000 meter nieuwe stroomkabel

Maria van der Hoeven – lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap – heeft het Windpark Noordoostpolder officieel geopend.

Windpark Noordoostpolder heeft een vermogen van 429 MW en levert 1,4 miljard kWh duurzame energie

Het windpark in de Noordoostpolder is een initiatief van NOP Agrowind, het consortium Westermeerwind en RWE/Essent. Het windpark bestaat uit 86 windmolens op land en in het water, langs de dijk van het IJsselmeer. Netbeheerder TenneT sloot het windpark aan op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Het windpark heeft een vermogen van 429 MW en levert 1,4 miljard kWh duurzame energie. Dat komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van 400.000 huishoudens.

Ondergrondse kabelverbinding

TenneT heeft de afgelopen jaren het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder op meerdere plekken aangepakt. In totaal is honderd miljoen euro geïnvesteerd in een ondergrondse 110 kV-kabelverbinding, het aanpassen van hoogspanningsstation Ens en de nieuwe  hoogspanningsstations Westermeerdijk en Emmeloord-Zuidervaart.  Bij de werkzaamheden heeft TenneT 35.000 containers aan grond verzet. Er is 263.000 meter aan stroomkabels gebruikt.

De 25 kilometer lange 110 kV kabelverbinding is aangelegd tussen 2012 en 2014 (en sindsdien in gebruik) en loopt van Westermeerdijk naar Ens.

Hoogspanningsstation

Het hoogspanningsstation in Emmeloord-Zuidervaart is in september klaar. Emmeloord-Zuidervaart is een voorbeeldstation door de uitvoering en inpassing. Zo is het station uitgevoerd met zonnepanelen op het dak. Verder zijn er verschillende ecologische maatregelen genomen rondom het station. Dit in de vorm van waterpartijen en beplantingen en is het station landschappelijk ingepast.

Advertisment ad adsense adlogger