Haarlemmermeer zoekt bouwers voor Lincoln- en Victoriapark

Haarlemmermeer zoekt bouwers voor Lincolnpark en Victoriapark

De gemeente Haarlemmermeer zoekt bouw- en aanverwante bedrijven voor onder meer de nieuwbouw van vele honderden appartementen in Hoofddorp-Zuid. Bij Lincolnpark gaat het om de bouw van het Centrum. Daar komen onder andere supermarkten, winkels, 150 tot 190 woningen en zorgeenheden. In Victoriapark komen 180 woningen in het westelijke deel van de wijk.

“Haarlemmermeer zoekt partijen met vernieuwende kennis op het gebied van duurzaamheid”

Lincolnpark

Het Centrum is het eerste deelgebied van de nieuwe wijk Lincolnpark waarvoor de gemeente opdracht geeft. Hier komen naast verschillende typen woningen ook zorgeenheden, een scholencomplex, een sporthal, supermarkten, winkels, horeca, werkruimte, openbare ruimte en mobiliteitshubs.
In heel Lincolnpark komen in totaal 1.600 tot 1.800 woningen. Het bouwen van de mobiliteitshubs maakt deel uit van de opdracht. Maar de bouw van het scholencomplex, de sporthal en de sociale huurwoningen niet.

Duurzame wijk in Hoofddorp

De gemeente gaat in Lincolnpark een stuk verder met de wettelijke duurzaamheidseisen dan in veel andere nieuwbouwwijken. Niet alleen wordt de wijk toekomstgericht, flexibel en aanpasbaar gebouwd. Een van de bijzondere kenmerken is dat de auto’s niet in de straat parkeren en zo veel als mogelijk buiten de woonstraten blijven. Door de auto’s in centrale parkeergarages te parkeren, is er in de woonstraten extra ruimte voor ontmoeting en groen. De gemeente zoekt een partij met vernieuwende kennis op het gebied van duurzaamheid. Een partner die de gebiedsontwikkeling compleet en in brede zin duurzaam oppakt. De gemeente wordt graag verrast met vernieuwende duurzame idee├źn uit de markt.

Off grid

Ook in Lincolnpark en Victoriapark-West speelt het probleem van de netcongestie. Dit betekent dat er op het elektriciteitsnet geen of beperkte ruimte is voor de bouw en de elektriciteit van deze nieuwe woningen en winkels. Dit speelt niet alleen tijdens de bouw van het Centrum van Lincolnpark maar ook na oplevering van de nieuwe wijk. De gemeente vraagt aan partijen dan ook met voorstellen te komen voor andere systemen en vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘off grid‘, hetgeen gaat inhouden dat de nieuwe wijk niet wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Gemeente Haarlemmermeer vraagt de ontwikkelaars met een andere keuze voor energie te komen en te bouwen zonder de uitstoot van schadelijke stoffen.

Partijen kunnen nu hun plannen indienen. De gemeente geeft de definitieve opdracht voor de bouw van het Centrum van Lincolnpark in oktober 2024. De openbare procedure en alle documenten staan op TenderNed. Eerder vastgestelde plannen rond Lincolnpark inzien.

Victoriapark West

De wijk Victoriapark West komt tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg. Hier wil de gemeente 180 woningen bouwen, waarvan minimaal 90 procent aan appartementen. Ten minste de helft van de woningen moet betaalbaar zijn. Waarvan in ieder geval 30 procent sociale huurwoningen. Verder gaat het om 20 procent betaalbare koopwoningen of huurwoningen (rond de 390.000 euro). Voor het overige deel mogen de woningen van de gemeente in het dure huur- en koopsegment worden gebouwd. Bij de opdracht hoort ook de aanleg van de openbare ruimte.

Er wordt door gemeente Haarlemmermeer een partij gezocht die invulling geeft aan de duurzaamheidsambities, een prettige verblijfsomgeving en gebouwen maakt die aansluiten op de architectuur van de naastgelegen wijk Tudorpark en het toekomstige Victoriapark Ymere. Dat wordt tegenover Tudorpark en Gardens gebouwd.

De opdracht voor de bouw de woningen en het openbare gebied van Victoriapark-West staat op TenderNed open tot 5 maart 2024.

Beeld: Artist impression van het Centrum van Lincolnpark door Posad Maxwan.

Haarlemmermeer zoekt bouwers voor Lincolnpark en Victoriapark. Zie ook:
400 sociale huurwoningen in duurzame wijk Hoofddorp.

Advertisment ad adsense adlogger