Nestkasten voor NOM-woningen

Nestkasten voor NOM-woningen

De Gedragscode Natuur-inclusief Renoveren is per 2 januari 2018 gestart. Woningen die een energieneutrale renovatie ondergaan met het NOM-keurmerk van Stroomversnelling worden standaard voorzien van nestkasten. Goed nieuws voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Woningen worden zo goed geïsoleerd dat er geen ruimtes voor nestplaatsen overblijven

Het aantal beschikbare broedplaatsen gaat de komende jaren stijgen, doordat elke woning na een Nul op de Meter-renovatie broedplaatsen voor beschermde soorten biedt. Het belang hiervan is groot. In deze kabinetsperiode wordt toegewerkt naar renovatie van 50.000 bestaande woningen per jaar, daarna worden het er 200.000 woningen per jaar. Doel is dat alle zeven miljoen woningen in Nederland in 2050 energieneutraal zijn.

Natuur-inclusief renoveren

Een groot deel van de bestaande woningen krijgt een NOM-renovatie of in ieder geval isolatie aan de buitenkant, waardoor soorten zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuizen hun habitat kwijtraken. Woningen worden namelijk zo goed geïsoleerd dat er geen ruimtes voor nestplaatsen overblijven.

De gedragscode maakt Natuur-inclusief Renoveren en bouwen tot standaard. Deze werkwijze is de afgelopen jaren al in een aantal NOM-projecten uitgeprobeerd, dankzij een verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming. De geleerde lessen zijn in de gedragscode verwerkt. De initiatiefnemers verwachten dat code gaandeweg de norm wordt voor de hele bouwpraktijk.

Transparant bouwproces

Stroomversnelling, bouwers en natuurbeschermingsorganisaties hebben de gedragscode in nauwe samenwerking ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van LNV. Deelnemende partijen zijn onder meer BAM, Vogelbescherming Nederland en Gierzwaluwenbescherming.

Het resultaat bestaat uit gedetailleerde afspraken over de werkwijze, zoals maatvoering en plaatsing van nestkasten. Ook wordt rekening gehouden met mogelijk bijzondere situaties, bijvoorbeeld als een zeldzame beschermde soort worden aangetroffen.

Er zijn robuuste afspraken gemaakt over hoe in die situatie wordt gehandeld. Doordat het bouwproces volledig transparant en voorspelbaar verloopt, worden vertraging bij de verduurzaming van woningen en onnodige hinder voor bewoners voorkomen.

Monitoring

In de gedragscode zijn ook afspraken gemaakt over onafhankelijke monitoring. Alle betrokken partijen vinden het van cruciaal belang om de komende jaren kennis op te doen over de situatie van beschermde soorten en het totale effect van de maatregelen voor soorten in Nederland.

Het lerende kennisplatform Natuurinclusief Renoveren speelt hierbij een belangrijke rol. Het platform met relevante natuurorganisaties, bouwers en andere stakeholders, zal de praktijkervaringen en monitoringresultaten benutten om lessen te trekken. Op basis daarvan wordt de aanpak steeds verbeterd en de gedragscode aangescherpt.

Advertisment ad adsense adlogger