Transformatie Strijp-R koppelt historie aan duurzaamheid

Transformatie Strijp-R koppelt historie aan duurzaamheid

In navolging van de succesvolle herontwikkeling van voormalig Philipsterrein Strijp-S, wordt momenteel het voormalig industrieterrein Strijp-R getransformeerd tot woonwijk. In maart is de sloop en renovatie gestart van de voormalige Philips-portiersloge, het zogenoemde RF-gebouw.

Strijp-R ligt tussen Strijp-S en landgoed de Wielewaal ‘ingebed in groen en historie’. Er komen gefaseerd zo’n 500 nieuwe woningen op het terrein. Daarnaast wordt een aantal oude fabrieksgebouwen herontwikkeld. Zo werd afgelopen jaar de herbestemming van het voormalige Philips-pompgebouw (RAG) voltooid.

Strijp-R

Het project is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar Amvest en de gerenommeerde ontwerpers Diederendirrix en Piet Hein Eek. Deze ontwerpers zijn ook bij eerdere herontwikkelingen op Strijp-S en Strijp-R betrokken. De transformatie van het RF-gebouw zou binnen ongeveer een jaar gerealiseerd moeten zijn. De volledige realisatie van Strijp-R staat gepland voor 2020. Op dit moment zijn er 86 woningen gebouwd. Dit zijn huur- en koopwoningen. Veruit de meeste van deze woningen zijn inmiddels bewoond. Ook de eerste zelfbouwers wonen inmiddels op het terrein. Het terrein wordt ontwikkeld met oog voor de geschiedenis en poogt de bestaande infrastructuur een nieuwe waarde te geven.

Transformatie RF-gebouw

Daarbij wordt duurzaamheid vanuit een gebiedsgerichte visie aangepakt. Het RF-gebouw krijgt 7 woningen, die worden aangesloten op het collectieve warmte-koudeopslag van Strijp-R. Alle woningen delen een dieptebron, die in de winterperiode warm water aanvoert en in de zomer koud water. De individuele warmtepompen in de woningen worden op dit systeem aangesloten, waardoor vloerverwarming en koeling vanuit dezelfde bron, duurzaam plaats kan vinden. Het ventilatiesysteem van de gebeurt via een natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.

Advertisment ad adsense adlogger